fbpx

Få det bedste ud af din nye medarbejder
Onboarding er den mest benyttede betegnelse for de af virksomhedens aktiviteter, informationer, møder og kurser, der finder sted i en nyansat medarbejders første tid. Aktiviteterne har til formål at give medarbejderen den viden og de redskaber, han eller hun har brug for, for at kunne udfylde sin rolle. Pre-onboarding er de aktiviteter, som foregår fra det øjeblik, hvor en ansættelsesaftale er indgået, og til medarbejderen møder på job første dag.
En god introduktion af nyansatte i din virksomhed handler ikke bare om, at de får et velkomstkort, en buket blomster og hurtigst muligt kommer i gang med arbejdet.

Det er i løbet af det første halve år, at loyaliteten bygges op eller brydes ned, og medarbejderen bevidst eller ubevidst beslutter, om han eller hun vil blive i virksomheden eller bare er på gennemrejse. Det er også i løbet af det første halve år, at din virksomhed kan tjene eller tabe penge på den nye medarbejder.

Onboarding er en strategisk aktivitet
De fleste HR-funktioner er meget bevidste om, at onboarding ikke bare handler om at få medarbejderens første par uger til at gå, uden at de keder sig for meget.
God onboarding kan hurtigt få medarbejderen op på fuld ydeevne – og øvelsen kan være med til at etablere et solidt fundament af engagement, retningssans og forretningsforståelse, der gør medarbejderen langt mere værdifuld for virksomheden.

Et onboardingprogram er også vejen til mere specifikke målsætninger som fx at:
• Bygge stærke kollegiale relationer og dermed styrke virksomhedens evne til at samarbejde på tværs.
• Skabe forståelse for kunderne og deres behov og dermed styrke virksomhedens kundeforståelse.
• Være med til at identificere og motivere ledertalenter og dermed sikre en stærk ledelses-pipeline.
• Sikre at nye medarbejdere opnår succes i jobbet og dermed medvirker til opnåelse af virksomhedens mål.

Mål investeringsværdien af Onboarding
Selvom værdien af god onboarding burde være ret klar og tydelig, betragtes onboarding stadig som en ret ”blød” HR-aktivitet, hvilket er helt forkert. Onboarding er – eller bør være – benhård forretning. Lad os kigge på tallene:
Man plejer at sige, at det koster en halv million at miste en medarbejder; virksomheden mister produktivitet inden medarbejderen fratræder og mens stillingen står tom, i rekrutteringsomkostninger, tid og produktivitet indtil en ny medarbejder er nået op på niveau med den tidligere. Så hvis bedre onboarding kan fastholde én medarbejder, vil en investering i professionel Onboarding hurtigt være retfærdiggjort.

Negative regnestykker er ikke lige så sjove som positive, så kan vi ikke gøre det endnu bedre? Hvad hvis vi kan måle, hvor meget hurtigere onboardingen bringer nye medarbejdere op på fuld ydeevne? Så kan vi også måle, hvor meget mere onboarding positivt bidrager med til forretningen og bundlinien.

Og hvordan gør vi så det?
Det vil jeg foreslå, at vi fortæller meget mere om, når vi mødes.
Kontakt os på tlf. 60 18 84 61 for at aftale et møde.