Har din virksomhed brug for fleksibel arbejdskraft, så din bemanding altid stemmer overens med dit behov? Løsningen kan være vikariater af kortere eller længere varighed – du kan op- og nedjustere fra dag til dag og betaler på den måde aldrig for flere mandetimer, end du har behov for.

Kjær Vikar & Rekruttering sørger for:
• Ansættelseskontrakt
• Lønafregning
• Sociale omkostninger
• Alt det administrative

Vikariater er den optimale løsning ved:
• Sygdom
• Sæsonarbejde
• Barsel
• Når en ”pukkel” skal afvikles

Fire vigtige fordele ved brug af vikarassistance 
• Du sparer vigtig tid på selv at skulle lede efter en ny medarbejder.
• Du får hurtigt adgang til kvalificerede kandidater via vores database.
• Du kan op- og nedjustere fra dag til dag.
• Du betaler en fast timepris for faktiske timer jf gældende overenskomst.